Doprava

Dopravné inžinierske stavby, stavebné firmy

Nájdených 1715 firiem

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 37 Liptovský Mikuláš
+421 445434511

DOPRASTAV EXPORT s.r.o.

Staviteľská 5, 831 04 Bratislava
+421 244873466

SUDOP Košice a.s.

Žriedlová 1, 040 01 Košice
+421 556221211

STP akciová spoločnosť Michalovce

Okružná 46, 071 01 Michalovce
+421 566441658

Stavby a montáže, s.r.o.

Budatínska 41, 851 06 Bratislava
+421 244461197

PEhAES, a.s.

Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
+421 517734760

VPÚ DECO Bratislava, a.s.

Za kasárňou 1, 830 00 Bratislava
+421 232168170

AKORD, a.s.

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
+421 434510062

Cestné stavby, a.s.

Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
+421 484141251

MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou

Duklianskych hrdinov 1129/46, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 574422649

CŠO - stav., s.r.o.

Partizánska 4213/89, 058 01 Poprad
+421 527722560

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava
+421 248271111

GRANVIA, a. s.

Europeum Business Center, Blok A, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
+421 258101605

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
+421 233333111

DOSA Slovakia, s.r.o.

Dostojevského 12, 014 01 Bytča
+421 415533103

SIBAMAC, a.s.

Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava
+421 249223111

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
+421 232621111

A.I.I. Technické služby s.r.o.

Kopčianska 82/D, 851 01 Bratislava
+421 268205234

DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.

Štúrova 148, 949 01 Nitra
+421 373141536

Construction s.r.o.

Nadlice 64, 956 32 Nadlice
+421 385423280

BÖGL a KRÝSL, k.s. - pobočka

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
+421 220550551

TSS GRADE, a.s.

, 920 52 Siladice
+421 337445220

VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Murgašova 27, 927 01 Šaľa
+421 317706835

TRIGEMA spol. s r.o.

Lenardova 12, 851 01 Bratislava
+421 245522234

Inžinierske stavby, a. s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice
+421 556333565

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
+421 557261101

DUK F.M.S., s.r.o.

Duklianska 26, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 534461134

HYDROSERVICE, spol. s r.o.

Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
+421 376426265

HRT s.r.o. v likvidácii

Skladová 3/691, 917 01 Trnava
+421 335545620

OSFER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Prúdová 12, 040 01 Košice
+421 556338872

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Štefánikova 789, 085 01 Bardejov
+421 544722180

STASEN, s.r.o.

Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
+421 484156652

COMPEL AS, s.r.o.

ČSA 10120, 036 01 Martin
+421 434245300

EKOSTAV a.s.

Priemyselná 18, 071 80 Michalovce
+421 566441524

EUROFENIX, s.r.o.

Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
+421 544726020

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 47 Nitra
+421 376920516

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1, 958 01 Partizánske
+421 387493296

Lesostav Nitra, a.s.

Piaristická 1, 949 01 Nitra
+421 376525266

HÍLEK a spol., a.s.

Vajanského 24, 905 01 Senica
+421 346512445

Dopravné stavby, a.s.

Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice
+421 337429227

EKOPRIM, s.r.o.

Strojnícka 17, 080 01 Prešov
+421 517480700

AGS spol. s r.o.

Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
+421 465189601

HBH, a.s.

Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
+421 424326334

ŽSD Slovakia, s.r.o.

Gallayova 11, 841 02 Bratislava
+421 220760800

ŽELSYS, a.s.

Štúrova 3, 811 02 Bratislava
+421 259311726

BÖGL a KRÝSL SK, s.r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
+421 248287777

DESTAV, spol. s r.o.

Nesluša 478, 023 41 Nesluša
+421 414281781

TRIS, spol. s r.o.

Južná trieda 117, 040 01 Košice
+421 556771804

HASS, s.r.o.

Priemyselná 3096, 953 01 Zlaté Moravce
+421 376426235

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava
+421 250255450