EKOSTAV a.s.

Priemyselná 18

071 80, Michalovce

  • +421 56 6441524
www.ekostav.eu

Predmet činnosti firmy EKOSTAV a.s.

Prípravná a projektová dokumentácia a realizácia inžinierskych stavieb, vodohospodárskych stavieb, závlah, čistiarne odpadových vôd, úpravne vody vrátane ich rekonštrukcií

Ďalšie informácie o firme EKOSTAV a.s.

  • IČO : 00681245
  • DIČ : SK2020497886
  • Počet zamestnancov : 145
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno