VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Murgašova 27

927 01, Šaľa

  • +421 31 7706835
www.vodomont-vs.sk

Predmet činnosti firmy VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Montáž oceľových konštrukcií a technologických zariadení; uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác; realizácia domových kanalizačných prípojok; činnosť účtovných poradcov

Ďalšie informácie o firme VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 31 7704951
  • IČO : 31412157
  • DIČ : SK2020373652
  • Počet zamestnancov : 203
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991