Lesostav Nitra, a.s.

Piaristická 1

949 01, Nitra

  • +421 37 6525266

Predmet činnosti firmy Lesostav Nitra, a.s.

Stavebé práce v lesnom a vodnom hospodárstve: lesné cesty (zemné práce, zriaďovanie všetkých konštrukčných vrstiev vozovky, asfaltobetónové a cementobetónové kryty); vodohospodárske diela a ekologické stavby (komplexná dodávka vodných nádrží, výstavba vodných elektrární, výstavba kanalizačných sietí, výstavba asfaltových tesnení vodných diel a nádrží, závlahy, regulácie tokov, hradenie bystrinných tokov, výstavba skládky odpadov)

Ďalšie informácie o firme Lesostav Nitra, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 37 6528267
  • IČO : 34109056
  • DIČ : SK2020406982
  • Počet zamestnancov : 69
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1993