Slovenská správa ciest

Miletičova 19

826 19, Bratislava

  • +421 2 50255450
www.ssc.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorá vykonáva pre diaľnice, cesty pre motorové vozidlá (rýchlostné cesty), cesty I., II. a III. triedy (dopravné plánovanie, ústrednú technickú evidenciu, centrálnu databanku, technický rozvoj, vrátane súvisiacej koncepčnej, koordinačnej a metodickej činnosti, správu ciest I. triedy a pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane investorskej činnosti pre cesty I. triedy

Ďalšie informácie o firme Slovenská správa ciest

  • Ďalší telefón : +421 2 50255470
  • IČO : 00003328
  • Počet zamestnancov : 350
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1995