Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1

958 01, Partizánske

  • +421 38 7493296
www.tsmpartizanske.sk

Predmet činnosti firmy Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Výroba tepla, rozvod tepla, predaj tepelnej energie, údržba zariadení tepelného hospodárstva; nakladanie s odpadmi a prevádzkovanie skládok odpadu; pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých; prevádzka a údržba verejných WC; prevádzka a údržba trhovísk; prevádzka a údržba parkovísk; prevádzka a údržba osvetlenia, elektroinštalácie; údržba miestnych komunikácií; údržba a výsadba zelene; vnútroštátna nákladná cestná doprava

Ďalšie informácie o firme Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 38 7493088
  • IČO : 36311693
  • DIČ : SK2020139902
  • Počet zamestnancov : 146
  • Dátum vzniku : 10. Feb 2000
  • Výrobca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno