HÍLEK a spol., a.s.

Vajanského 24

905 01, Senica

  • +421 34 6512445
www.hilek.sk

Predmet činnosti firmy HÍLEK a spol., a.s.

Opravy cestných komunikácií, chodníkov, mostov, parkovísk, peších zón, námestí; dopravná, priemyselná, občianska, bytová a inžinierska výstavba; výstavba a rekonštrukcie priemyselných budov, výrobných hál a skladov; výstavba a rekonštrukcia rodinných domov a bytov, športovísk; výstavba plynovodov, vodovodov, kanalizácie, elektrovodov, telefónnych a televíznych rozvodov; predaj, servis a lízing motorových vozidiel; prevádzkovanie autoškoly

Ďalšie informácie o firme HÍLEK a spol., a.s.

  • Ďalší telefón : +421 34 6517007
  • IČO : 36239542
  • DIČ : SK2020188280
  • Počet zamestnancov : 109
  • Dátum vzniku : 03. Oct 2000
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno