EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66

040 17, Košice

  • +421 55 7261101
www.eurovia.sk

Predmet činnosti firmy EUROVIA SK, a.s.

Výstavba, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, ciest a mostov; vykonávanie inžinierskych, priemyselných, vodohospodárskych a ekologických stavieb, výstavba kanalizácií, vodovodov a plynovodov; vykonávanie náterových, penetračných a postrekových technológií; výrobyu, spracovanie a predaj granulovaného kameniva, betónových a železobetónových prefabrikátov; výroba a predaj asfaltových obalených a betónových zmesí; zabezpečovanie údržby komunikácií aj dlhodobo zabezpečovanie financovania dopravných stavieb pre mestá a obce; mestské komunikácie, parky, pešie zóny pre obce, mestá, VÚC (komunálna správa)

Ďalšie informácie o firme EUROVIA SK, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 55 7261206
  • IČO : 31651518
  • DIČ : SK2020490274
  • Počet zamestnancov : 522
  • Dátum vzniku : 30. Apr 1992
  • Výrobca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno