DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.

Štúrova 148

949 01, Nitra

  • +421 37 3141536
www.dynamik.sk

Predmet činnosti firmy DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.

Výstavba priemyselných stavieb a investičných celkov, rekonštrukcia stavieb, výstavba bytových domov, búracie, výkopové a zemné práce, stavba pozemných objektov, vodovody a kanalizácie, komunikácie a spevnené plochy, zatepľovanie budov a priemyselných hál, stolárske, zámočnícke a klampiarske práce vo vlastných dielňach, vypracovávanie rozpočtov

Ďalšie informácie o firme DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.

  • IČO : 35920475
  • DIČ : SK2021956508
  • Počet zamestnancov : 49
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2004