HBH, a.s.

Robotnícka 286

017 01, Považská Bystrica

  • +421 424326334
www.hbh.sk

Predmet činnosti firmy HBH, a.s.

Prenájom stavebných strojov s obsluhou, výroba betónu, malty; zámočníctvo, stolárstvo, klampiarstvo; vykonávanie priemyselných, inžinierskych, občianskych a bytových stavieb; čistenie a údržba komunikácií; cestná a nákladná doprava

Ďalšie informácie o firme HBH, a.s.

  • IČO : 31617913
  • DIČ : SK2020440015
  • Počet zamestnancov : 183
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1993