STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Mlynské nivy 61/A

820 15, Bratislava

  • +421 2 32621111
www.strabag-pozemne.sk

Predmet činnosti firmy STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Dodávka a realizácia stavieb na kľúč, realizácia inžinierskych stavieb, výroba a montáž prefabrikovaných konštrukcií účelne dopĺňané monolitickými alebo oceľovými konštrukciami, realizácia rekonštrukcií historických a pamiatkovo chránených stavieb

Ďalšie informácie o firme STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 2 32622142
  • IČO : 31355161
  • DIČ : SK2020379691
  • Počet zamestnancov : 703
  • Dátum vzniku : 06. Jul 1993
  • Výrobca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno