STP akciová spoločnosť Michalovce

Okružná 46

071 01, Michalovce

  • +421 56 6441658
www.stpmi.sk

Predmet činnosti firmy STP akciová spoločnosť Michalovce

Projektová činnosť: občianske a bytové stavby, inžinierske a priemyselné stavby; vykonávanie inžinierskej činnosti v štádiu prípravy stavby - v štádiu územného a stavebného konania ako aj výkon technického dozora investora v štádiu realizácie stavby; projektovanie a dodávka interiérov

Ďalšie informácie o firme STP akciová spoločnosť Michalovce

  • Ďalší telefón : +421 56 6424537
  • IČO : 31650058
  • DIČ : SK2020497259
  • Počet zamestnancov : 11
  • Dátum vzniku : 31. Mar 1992
  • Poskytovateľ služieb : Áno