VPÚ DECO Bratislava, a.s.

Za kasárňou 1

830 00, Bratislava

  • +421 2 32168170
www.vpudeco.sk

Predmet činnosti firmy VPÚ DECO Bratislava, a.s.

Projekty novostavieb a rekonštrukcií stavieb rôzneho typu

Ďalšie informácie o firme VPÚ DECO Bratislava, a.s.

  • IČO : 31400027
  • DIČ : SK2020342577
  • Počet zamestnancov : 8
  • Dátum vzniku : 03. Aug 1951
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy VPÚ DECO Bratislava, a.s.