Inžinierske stavby, a. s.

Priemyselná 6

042 45, Košice

  • +421 55 6333565
www.iske.sk

Predmet činnosti firmy Inžinierske stavby, a. s.

Cestné komunikácie a mosty – výstavba a rekonštrukcie ciest, diaľnic, mostov, letísk, železníc, revitalizácia mestských zón; pozemné a priemyselné stavby – budovy pre administratívu, obchod, služby a oddych, priemyselné haly a iné objekty; ekologické a vodohospodárske stavby – výstavba vodovodov, vodojemov, úpravní vôd, kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, skládok komunálneho odpadu, priehrad, vodných nádrží a úpravy vodných tokov; stavby pre energetický priemysel – stavebné objekty jadrových a iných elektrární; produktovody, najmä plynovody všetkých druhov, vrátane zváraných potrubí veľkých priemerov a výstavby kompresorových staníc, objekty pre dopravu a skladovanie ropy, teplovody; výroba asfaltových a betónových zmesí, stavebných prefabrikátov a prírodného drveného kameniva

Ďalšie informácie o firme Inžinierske stavby, a. s.

  • Ďalší telefón : +421 55 6332052
  • IČO : 31651402
  • DIČ : SK2020492111
  • Počet zamestnancov : 743
  • Dátum vzniku : 30. Apr 1992
  • Výrobca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno