CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6

949 47, Nitra

  • +421 37 6920516
www.cestynitra.sk

Predmet činnosti firmy CESTY NITRA, a.s.

Výstavba a rekonštrukcie: diaľnice, cestná sieť - miestne komunikácie, mostné konštrukcie - lávky pre peších, parkoviská - spevnené plochy, zvláštne zakladanie, pilóty, larzenové steny, skládky tuhého odpadu, kanalizácie, vodovody, plynovody, horúcovody; dodávka a montáž: autobusové zastávky, vodomerné - kábelové jednotky, prefabrikované žumpy; výroba a predaj drveného kameniva; požičiavanie stavebných mechanizmov

Ďalšie informácie o firme CESTY NITRA, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 37 6920500
  • IČO : 34128344
  • DIČ : SK2020410788
  • Počet zamestnancov : 238
  • Dátum vzniku : 30. Sep 1995
  • Výrobca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno