TRIS, spol. s r.o.

Južná trieda 117

040 01, Košice

  • +421 55 6771804
www.tris.sk

Predmet činnosti firmy TRIS, spol. s r.o.

Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov); výkon činnosti stavbyvedúceho, stavebného a technického dozoru pre pozemné stavby, dopravné stavby, vodohospodárske stavby, inžinierske konštrukcie a mosty; strojové kladenie zámkovej dlažby; realizácia a projektovanie dopravného značenia, dopravné zabezpečovacie zariadenia, portálové konštrukcie; požičiavanie dočasného zvislého dopravného značenia

Ďalšie informácie o firme TRIS, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 815722
  • IČO : 36202771
  • DIČ : SK2020053222
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1999