Olej, plyn

Geologické, geotechnické, geochemické poradenstvo

Nájdených 322 firiem

SUDOP Košice a.s.

Žriedlová 1, 040 01 Košice
+421 556221211

GEODET spol. s r.o.

Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen
+421 455321027

BIZOŇ & REALITY, s.r.o.

Farská 31, 949 01 Nitra
+421 377722828

PROFINEX engineering, s.r.o.

Horná 41, 974 01 Banská Bystrica
+421 484124455

SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 534423371

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Karloveská 2, 842 04 Bratislava
+421 906311111

Mestský ústav ochrany pamiatok

Uršulínska 9, 811 01 Bratislava
+421 254433851

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Komjatická 73, 940 01 Nové Zámky
+421 356429286

CGS spol. s r.o.

Včelárska 2, 821 05 Bratislava
+421 243421442

Geoexperts, spol. s r.o.

Smaragdová 3, 010 01 Žilina
+421 415006915

ISA SYSTEMS s.r.o.

Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava
+421 905826855

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
+421 220816224

SENSOR, spol. s r.o.

Obchodná 8, 902 01 Pezinok
+421 220901081

Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied

Watsonova 45, 043 53 Košice
+421 557922601

GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o.

M. Mišíka 19/A, 971 01 Prievidza
+421 465422707

GEOCOMPLEX, a.s.

Geologická 21, 821 06 Bratislava
+421 245243500

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
+421 250234111

GEODÉZIA Bratislava a.s.

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
+421 244881001

SLOVGEOTERM a.s.

Palisády 39, 811 06 Bratislava
+421 254417741

AquATerra, spol. s r.o.

Kutuzovova 4, 831 03 Bratislava
+421 244372939

HPK engineering a.s.

Boženy Němcovej 30, 042 18 Košice
+421 556707111

TOPGEO SK, s.r.o.

Podunajská 25, 821 06 Bratislava
+421 245243946

GeoPrieskum International s.r.o. Spišská Nová Ves

Slovenská 58, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 534425920

HAGEOS, spol. s r.o.

Nová 146, Uhorská Ves, 032 03 Liptovský Ján
+421 445280013

ENEKO Levice, s.r.o.

Sv. Michala 6, 934 03 Levice
+421 366310850

GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.

Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
+421 484318300

MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.

Vajanského 58, 921 01 Piešťany
+421 337729405

Stapring, a.s.

Piaristická 2, 949 24 Nitra
+421 376542111

GEOMERKART, s.r.o.

Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
+421 474831340

NAFTA a.s.

Votrubova 1, 821 09 Bratislava
+421 240242111

AUROPEAN SLOVAKIA, s.r.o.

Nová 132/14, 058 01 Gánovce
+421 907937221

INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Batčická 72, 010 01 Žilina
+421 417632394

Aero Servis, a.s.

Letisko Košice, 040 17 Košice
+421 556221378

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
+421 527873112

GEODÉZIA Žilina a. s.

Hollého 7, 010 39 Žilina
+421 415620824

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
+421 456945111

INGEO a.s. ŽILINA

Bytčická 16, 010 01 Žilina
+421 417072812

GEOMER, s.r.o.

Topoľová 1073/28, 053 11 Smižany
+421 534411529

ENVIRONCENTRUM, s.r.o.

Rastislavova 58, 040 01 Košice
+421 556770800

INTECH, spol. s r.o.

Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
+421 245527355

GEOMETRA, s.r.o.

Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín
+421 326587875

Central European Drilling & Consulting s.r.o.

Horný dvor 27, 900 27 Bernolákovo
+421 903224488

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.

Radlinského 9, 811 07 Bratislava
+421 252499665

KORAL, s.r.o.

Nad Medzou 2, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 534411834

GEOFOS, s.r.o.

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
+421 415655249

GAS Trade, s.r.o.

Jiráskova 104/28, 916 01 Stará Turá
+421 327760398

HRIVIS engineering, s.r.o.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
+421 918180555

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

Jesenná 1, 080 05 Prešov
+421 517582130

TERMOKLIMA, s.r.o.

Košická 3646/68, 058 01 Poprad
+421 527769130

V.O.D.S., s.r.o.

Jarmočná 2, 040 01 Košice
+421 556780310