GEODÉZIA Bratislava a.s.

Pekná cesta 15

834 04, Bratislava

  • +421 2 44881001
www.geodezia-ba.sk

Predmet činnosti firmy GEODÉZIA Bratislava a.s.

Geometrické plány, digitálne mapy, pozemkové úpravy, inžinierska geodézia

Ďalšie informácie o firme GEODÉZIA Bratislava a.s.

  • Ďalší telefón : +421 2 44881002
  • IČO : 31321704
  • DIČ : SK2020335515
  • Počet zamestnancov : 121
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991

Klasifikácia a odbory firmy GEODÉZIA Bratislava a.s.