SENSOR, spol. s r.o.

Obchodná 8

902 01, Pezinok

  • +421 2 20901081
www.sensor.sk

Predmet činnosti firmy SENSOR, spol. s r.o.

Detekcia netesností izolačných fólií na skládkach, odkaliskách, spodných stavbách, strechách, zisťovanie miest úniku kontaminantov zo skládky, zisťovanie dynamických parametrov horninového prostredia a účinnosti sanačných opatrení

Ďalšie informácie o firme SENSOR, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 2 20901082
  • IČO : 00679844
  • DIČ : SK2020295200
  • Počet zamestnancov : 22
  • Dátum vzniku : 20. Dec 1992
  • Výrobca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno