VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Karloveská 2

842 04, Bratislava

  • +421 906 311111
www.vvb.sk

Predmet činnosti firmy VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Poradenská činnosť z odboru vodného hospodárstva; výstavba všetkých druhov vodohospodárskych stavieb (skládky odpadov, čistiarne odpadových vôd); prípravná a realizačná dokumentácia vodohospodárskych stavieb; geodetické a geologické práce; technický dozor pri výstavbe

Ďalšie informácie o firme VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

  • Ďalší telefón : +421 906 311311
  • IČO : 00156752
  • DIČ : SK2020480198
  • Počet zamestnancov : 319
  • Dátum vzniku : 31. Jan 1989
  • Výrobca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno