SLOVGEOTERM a.s.

Palisády 39

811 06, Bratislava

  • +421 2 54417741
www.slovgeoterm.sk

Predmet činnosti firmy SLOVGEOTERM a.s.

Spracovanie geologických podkladov pre prognózne zdroje, ich využitie, stanovenie zásob a ich ochrana; projektová a inžinierska činnosť v celom rozsahu využitia geotermálnej energie (vykurovanie, výroba elektrickej energie); technologicko-servisné práce na vrtoch

Ďalšie informácie o firme SLOVGEOTERM a.s.

  • IČO : 31335365
  • DIČ : SK2020314890
  • Počet zamestnancov : 7
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991