GEOMETRA, s.r.o.

Námestie sv. Anny 21

911 01, Trenčín

  • +421 32 6587875
www.geometratn.sk

Predmet činnosti firmy GEOMETRA, s.r.o.

Geometrické plány malého i veľkého rozsahu, polohopisy, výškopisy, projekty pozemkových úprav, register obnovenej evidencie pozemkov, inžinierska geodézia; predaj geodetických prístrojov a príslušenstva

Ďalšie informácie o firme GEOMETRA, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 32 6587634
  • IČO : 36298387
  • DIČ : SK2020174816
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996
  • Dovozca : Áno