INGEO a.s. ŽILINA

Bytčická 16

010 01, Žilina

  • +421 41 7072812
www.ingeo.sk

Predmet činnosti firmy INGEO a.s. ŽILINA

Komplexný hydrogeologický prieskum obyčajných, minerálnych a termálnych podzemných vôd; komplexný inžinierskogeologický prieskum pre všetky druhy stavieb; vrtné, laboratórne(vody, odpady a mechanika hornín a zemín) a špeciálne stavebné práce (zakladanie stavieb, mikropilóty); geofaktory životného prostredia; sanácia kontaminovaných podzemných vôd a zemín; solidifikácia nebezpečných odpadov

Ďalšie informácie o firme INGEO a.s. ŽILINA

  • Ďalší telefón : +421 41 7072831
  • IČO : 31562795
  • DIČ : SK2020427706
  • Počet zamestnancov : 310
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno