INTECH, spol. s r.o.

Vlčie hrdlo

824 12, Bratislava

  • +421 245527355
www.skintech.sk

Predmet činnosti firmy INTECH, spol. s r.o.

Dodávky priemyselných stavieb; projektová a inžiniersko-dodávateľská činnosť v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom priemysle a spaľovne odpadov; konštrukčno-vývojová činnosť, výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií; certifikácia vyhradených technických zariadení; konzultačná a poradenská činnosť; autorizovaná organizácia pre vypracovanie odborných posudkov vplyvu investičnej výstavby na životné prostredie; obchodná a sprostredkovateľská činnosť

Ďalšie informácie o firme INTECH, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 903 429424
  • IČO : 00684511
  • DIČ : SK2020341939
  • Počet zamestnancov : 31
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1989