Central European Drilling & Consulting s.r.o.

Horný dvor 27

900 27, Bernolákovo

  • +421 903 224488
www.nvs.sk

Predmet činnosti firmy Central European Drilling & Consulting s.r.o.

Vŕtanie studní, vrtné práce, hlbinné a studničné vrty, hydrogeologický prieskum

Ďalšie informácie o firme Central European Drilling & Consulting s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 903 224488
  • IČO : 46899707
  • DIČ : SK2021825905
  • Dátum vzniku : 20. Nov 2012
  • Poskytovateľ služieb : Áno