GEOCOMPLEX, a.s.

Geologická 21

821 06, Bratislava

  • +421 2 45243500
www.geocomplex.sk

Predmet činnosti firmy GEOCOMPLEX, a.s.

Projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických a najmä geofyzikálnych prác; kúpa a predaj geologických, geofyzikálnych a iných elektrických meracích prístrojov; monitoring životného prostredia; výstavba bytov

Ďalšie informácie o firme GEOCOMPLEX, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 2 45243501
  • IČO : 31322638
  • DIČ : SK2020389910
  • Počet zamestnancov : 44
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991
  • Vývozca : Áno