MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.

Vajanského 58

921 01, Piešťany

  • +421 33 7729405
www.mineral-aquaservis.sk

Predmet činnosti firmy MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zachytenia, plnenia a predaja minerálnej a obyčajnej vody; vypracovanie, sprostredkovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie; výroba, dodávka, montáž a uvedenie technologických zariadení do prevádzky pre kúpele a žriedla;technológie úpravy vody pre plniarne; spracovanie a predaj peloidných výrobkov pod názvom PARFANGO; konzultačná činnosť v oblasti analytickej chémie a mikrobiológie vôd

Ďalšie informácie o firme MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 33 7729406
  • IČO : 36247227
  • DIČ : SK2020171846
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2001
  • Vývozca : Áno