NAFTA a.s.

Votrubova 1

821 09, Bratislava

  • +421 2 40242111
www.nafta.sk

Predmet činnosti firmy NAFTA a.s.

Geologicko-prieskumné vrtné práce na vyhľadávanie ložísk uhľovodíkov a iných nerastov; ťažba živíc, podzemné opravy sond; ťažobná geológia a ložiskové inžinierstvo pre ťažbu živíc; vrtná činnosť spojená s ťažbou a otvárkou objavených ložísk; príprava,výstavba a prevádzka pozemných zásobníkov zemného plynu; vrtné práce v zahraničí; banská záchranná služba; vystrojovanie sond vrátane sond podzemných zásobníkov; údržba, opravy a revízie vyhradených zariadení a servis pre sondy podzemných zásobníkov a plynové zariadenia; prevádzka zariadení pre vzdelávanie pracovníkov a výchovu učňov; vyhľadávanie a využívanie tepla geotermálnych vôd a stavby k tomu potrebných zariadení;inžinierska činnosť v investičnej výstavbe; výroba a vývoj vrtných súprav; využívanie vyťažených podzemných priestorov na budovanie a prevádzkovanie podzemných zásobníkov plynu, ropy, prípadne derivátov

Ďalšie informácie o firme NAFTA a.s.

  • IČO : 36286192
  • DIČ : SK2022146599
  • Počet zamestnancov : 695
  • Dátum vzniku : 15. Mar 2006
  • Výrobca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno