Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa