Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Kovové sanitárne vybavenie, vane, sprchy, toalety, umývadlá, výlevky

Nájdených 237 firiem

MANUTAN Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
+421 2 43634306

ROKUR, s.r.o.

Školská 3, 949 01 Nitra
+421 37 6558541

MAXWEL s.r.o.

Kopčianska 63, 851 01 Bratislava
+421 2 63835066

SLOVAK POOL, s.r.o.

Jeséniova 4/C, 831 01 Bratislava
+421 2 54789558

ESO, spol. s r.o.

Popradská 90, 040 11 Košice
+421 55 6325577

KOD PLUS, spol. s r.o.

Levická 13, 949 01 Nitra
+421 37 6533400

ROBKERK, s.r.o.

Kavečianska cesta 6, 040 01 Košice
+421 55 6331267

INŠTALMONT IN, s.r.o.

1. mája 98/30, 901 01 Malacky
+421 34 7723192

Scandi s.r.o.

Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
+421 45 5366516

ARTECH - STAV, spol. s r.o.

Hlavná 927, 925 01 Matúškovo
+421 31 7826129

EKOPRIM, s.r.o.

Strojnícka 17, 080 01 Prešov
+421 51 7480700

INSTAMIK Slovakia, s.r.o.

Myslenická 1, 902 01 Pezinok
+421 33 6412706

BHS-HYGIENA s.r.o.

Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava
+421 910 905890

AZURA, s.r.o.

Sládkovičova 45, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4717051

KERATECH, s.r.o.

Kubranská 2, 911 01 Trenčín
+421 32 7434202

Penev, spol. s r.o.

Záhradná 35, 080 01 Prešov
+421 51 7715487

SAMPLUS s.r.o.

Stará Vajnorská 6, 831 04 Bratislava
+421 2 44452506

GASTRO HYGIENE s.r.o.

Sásovská cesta 15/3201, 974 11 Banská Bystrica
+421 48 4143833

INTRAEROVIA s.r.o.

Dostojevského rad 13/B, 811 09 Bratislava
+421 2 52962295

RISS, s.r.o.

J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
+421 41 4213177

Frieb, spoločnosť s ručením obmedzeným

Trnavská cesta 66, 821 02 Bratislava
+421 2 44450472

KOVOMAT, s.r.o.

A. Kmeťa 38, 036 01 Martin
+421 43 4221475

LORIKA Slovakia s.r.o.

Langsfeldova 2, 036 01 Martin
+421 43 4220057

BUGÁR, s.r.o.

Nový rad 273, 930 12 Ohrady
+421 31 5585235

Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.

Donská 1, 058 01 Poprad
+421 52 7880321

ARMATUREX spol. s r.o.

Krížna 17, 811 07 Bratislava
+421 2 55566272

INTERCOM Bratislava, s.r.o.

Pod brehmi 2, 841 03 Bratislava
+421 2 64288470

AQUA-SENZOR s.r.o.

Južná trieda 117, 040 01 Košice
+421 55 6740356

DOSS spol. s r.o.

Bôrická cesta 103, 010 58 Žilina
+421 41 7003645

VEST, s.r.o.

Rakytovská cesta 2630/1C, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4717000

EUROKERA spol. s r.o.

Hrachová 4, 821 05 Bratislava
+421 2 43423402

SAM HOLDING a.s.

Kpt. M. Uhra 57/3, 907 16 Myjava
+421 34 6949101

Kludi Myjava, s.r.o.

Brezovská 459/7, 907 01 Myjava
+421 34 6540161

AB LINE, s.r.o.

Popradské nábrežie 447, 058 01 Poprad
+421 52 7765042

TOVA spol. s r.o.

Tehelná 21, 907 01 Myjava
+421 34 6214440

MIVA, spol. s r.o.

Mlynská 1323, 053 11 Smižany
+421 53 4433219

ORION TRADE s.r.o.

Staničná 182, 925 85 Neded
+421 31 7794800

BEST SLOVAKIA s.r.o.

Bratislavská 117, 010 01 Žilina
+421 41 5640173

KVIP s.r.o.

Turá Lúka 240, 907 01 Myjava
+421 34 6908611

KERIMAT, spol. s r.o. v konkurze

Haličská cesta 3199, 984 03 Lučenec
+421 47 4332099

LAUFEN SK s.r.o.

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
+421 2 52621024

STAVMONT LEVICE s.r.o.

Červenej armády 6, 934 01 Levice
+421 36 6228819

BAKERA s.r.o.

Turgenevova II/36, 040 01 Košice
+421 55 7296916

SENZOR, s.r.o.

Park Angelinum 19, 040 04 Košice
+421 55 6223013

SIKO KÚPEĽNE a. s.

Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava
+421 2 20551444

SAPHO, s.r.o.

Necpalská 36, 971 01 Prievidza
+421 46 5403296

KOVHRON, s.r.o.

Osloboditeľov 2, 976 67 Závadka nad Hronom
+421 48 6183938

G PLUS, s.r.o.

Závodská cesta 50, 010 01 Žilina
+421 41 5621346

COMCOURT PTY spol. s r.o.

Kapitánova 14, 945 01 Komárno
+421 35 7704153

ENTO Železiarstvo, s.r.o.

Turbínová 1, 831 04 Bratislava
+421 2 49206835