Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Kovové armatúry, ventily, posúvače, klapky, kohúty, batérie

Nájdených 253 firiem

Flaga spol. s r.o.

Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
+421 850 606303

UNI Servis Slovensko, s.r.o. v likvidácii

Družstevná 17, 080 01 Prešov
+421 51 7721492

ROKUR, s.r.o.

Školská 3, 949 01 Nitra
+421 37 6558541

CONTRAX PLUS, spol. s r.o.

Jesenského 13, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4145017

FRELION, s.r.o.

Lieskovec 99/822, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4326227

RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Nad medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4410755

ERGOS SK s.r.o.

Havanská 15, 040 13 Košice
+421 55 7297761

HOERBIGER ŽANDOV s.r.o. - organizačná zložka

Cementárska 15, 900 31 Stupava
+421 2 56934615

ELKEM, s.r.o. Košice

Žižkova 39, 040 01 Košice
+421 55 7281611

KONTURA, s.r.o.

Jaskový rad 215, 831 01 Bratislava
+421 2 54654407

ASV - náradie s.r.o.

Púchovská 8, 831 06 Bratislava
+421 2 44872620

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 7G/14147, 080 06 Prešov
+421 51 3337770

IMP KONTAKT, spol. s r.o.

Ferdiša Kostku 1, 841 05 Bratislava
+421 2 60202070

FLUIDTECHNIK TECHNOLOGY s.r.o.

M. Čulena 11, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4143844

REN - INVEST, s.r.o.

Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky
+421 38 5322811

UNITERM-TEAM, spol. s r.o.

Dlhá 75, 010 09 Žilina
+421 41 5505558

DREKIA, s.r.o.

Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
+421 41 5643710

EXSTAVMAT s.r.o.

Miletičova 1, 824 63 Bratislava
+421 2 55576076

KOD PLUS, spol. s r.o.

Levická 13, 949 01 Nitra
+421 37 6533400

KERAMIKA GS, s.r.o.

Strojnícka 1, 080 06 Prešov
+421 903 773931

DomCentrum, s.r.o.

Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok
+421 44 4353144

ROBKERK, s.r.o.

Kavečianska cesta 6, 040 01 Košice
+421 55 6331267

INŠTALMONT IN, s.r.o.

1. mája 98/30, 901 01 Malacky
+421 34 7723192

SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.

Holubyho 12, 040 01 Košice
+421 55 6817700

Ing. Hofer, spol. s r.o.

Komárňanská 81, 821 09 Bratislava
+421 2 53417737

NOVOTEC spol. s r.o.

Dolné Orešany 435, 919 02 Dolné Orešany
+421 33 5582135

Giacomini Slovakia s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
+421 41 7665523

AS Slovakia, s.r.o.

Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4146819

AQUAGAS, spol. s r.o.

Hurbanova 15, 921 01 Piešťany
+421 33 7732351

EKOPRIM, s.r.o.

Strojnícka 17, 080 01 Prešov
+421 51 7480700

EZV, spol. s r.o.

Kuzmányho 2, 080 01 Prešov
+421 51 7732046

GIENGER spol. s r.o.

Rastislavova 4, 951 41 Lužianky
+421 37 7411303

Aqua Trade s.r.o. Slovensko - organizačná zložka zahraničnej osoby

Žabokreky 171, 038 40 Žabokreky
+421 43 4304021

ZVS holding, a.s.

Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 903 654346

KERATECH, s.r.o.

Kubranská 2, 911 01 Trenčín
+421 32 7434202

UNIMAT spol. s r.o.

J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
+421 46 5411246

AUDOL SLOVAKIA spol. s r.o.

Lachova 2, 851 03 Bratislava
+421 2 39191108

STAF Automation, s.r.o.

Kostiviarska 4944/5, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4722777

Penev, spol. s r.o.

Záhradná 35, 080 01 Prešov
+421 51 7715487

SAMPLUS s.r.o.

Stará Vajnorská 6, 831 04 Bratislava
+421 2 44452506

THERMOGAS plus s.r.o.

Textilná 6, 040 12 Košice
+421 55 6744244

AWAS, s.r.o.

Borská 3, 841 04 Bratislava
+421 2 65423751

STAVEBNINY plus, s.r.o.

Mostová 209, 925 07 Mostová
+421 904 608921

POLNA corp., s.r.o.

Framborská 18, 010 01 Žilina
+421 41 5620106

LDM Bratislava s.r.o.

Mierová 151, 821 05 Bratislava
+421 2 43415027

PH - ARMAT, spol. s.r.o.

Súvoz 1, 911 01 Trenčín
+421 32 7442141

INTRAEROVIA s.r.o.

Dostojevského rad 13/B, 811 09 Bratislava
+421 2 52962295

MAZTECH PLUS, spol. s r.o.

Hraničná 19, 919 01 Nitra
+421 37 7414407

ARMATÚRY GROUP, s.r.o.

Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
+421 41 7077777

EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.

Mikovíniho 2, 917 01 Trnava
+421 33 5512648