RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Nad medzou 6

052 01, Spišská Nová Ves

  • +421 53 4410755
www.rumitsl.sk

Predmet činnosti firmy RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Obchodná činnosť s meracou a regulačnou technikou a železiarskym tovarom; služby v oblasti spotrieb tepla a teplej a úžitkovej vody

Ďalšie informácie o firme RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

  • IČO : 31718990
  • DIČ : SK2020504497
  • Počet zamestnancov : 12
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1995
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno