Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Plátky, pásy, polotovary z drahých a vzácnych kovov, zlata, striebra

Nájdených 7 firiem

MIKRON SLOVAKIA s.r.o.

Nitrianska cesta 13, 940 04 Nové Zámky
+421 35 6428649

RUBÍN - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Hlavná 67, 040 01 Košice
+421 55 6226073

Umicore Building Products Slovensko, s.r.o.

Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
+421 2 43712191

COLORMETAL, s.r.o. v reštrukturalizácii

P. O. Hviezdoslava 68, 010 01 Žilina
+421 41 7070719

SV Corp. s. r. o.

Štefánikova 814, 020 01 Púchov
+421 907 332 106

AA GOLD Company s.r.o.

Bajkalská 98, 831 04 Bratislava
+421 905 719 761

ICOD, s.r.o.

Račianska 71, 831 02 Bratislava
+421 948 474 629