Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Kovové hobliny, vlna, špongie, drôtenky, špony

Nájdených 65 firiem

HEPAL, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 255/40, 920 41 Leopoldov
+421 33 7342051

COINCO a.s. „v likvidácií

Francisciho 4, 811 08 Bratislava
+421 2 52923301

PEMEX, spol. s r.o.

Dedovec 1797/315, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4710195

MEPS s.r.o.

Zlaté Pole 67/17, 044 20 Zlatá Ida
+421 903 615057

VITOLI, s.r.o.

Závodská 10, 010 01 Žilina
+421 41 7234212

KOVOD, a.s. „v konkurze“

Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4701211

eMTrade a.s.

Ladomerská Vieska 269, 965 01 Ladomerská Vieska
+421 907 822385

FEROTECH SLOVAKIA s.r.o.

Vrádište 229, 908 49 Vrádište
+421 34 6574488

ZEDKO, s.r.o.

Zvolenská cesta 14/A, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4161261

ZSNP RECYKLING, a.s.

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
+421 45 6014100

AUTO - AZ s.r.o.

Bratislavská 20, 900 51 Zohor
+421 2 65458311

EISEN s.r.o.

Diakovská 7104/26, 927 01 Šaľa
+421 31 7701981

ZBERKO s.r.o.

Železiarenská 49, 040 15 Košice
+421 55 6841124

DONO, spol. s r.o.

Pdnikateľská 1, 040 17 Košice
+421 55 6220082

Zberné suroviny a.s.

Kragujevská 3, 010 01 Žilina
+421 41 5640508

EMOTRANS, spol. s r.o.

Štefánikova 699, 905 01 Senica
+421 34 6512514

STEELINVEST, s.r.o.

Pražská 2, 040 11 Košice
+421 55 7298017

ATOLO, spol. s r.o. v likvidácii

Popradská 68, 040 11 Košice
+421 55 6405218

ALUEX, s.r.o.

Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
+421 45 5333644

AUREX, s.r.o. Prešov

Radlinského 1, 080 01 Prešov
+421 51 7722704

Honeywell Safety Products Slovakia s.r.o.

Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske
+421 38 7474111

V.O.D.S., s.r.o.

Jarmočná 2, 040 01 Košice
+421 55 6780310

LUKAS GROUP s.r.o.

Inžinierska 3, 971 01 Prievidza
+421 46 5476736

MEDEKO CAST s.r.o.

Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4459401

RIHO INVEST s.r.o.

Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná
+421 903 474427

DE-S-PE, s.r.o.

Sebedražská 2, 971 01 Prievidza
+421 46 5422484

LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Kmeťova 27, 040 01 Košice
+421 55 6251326

BERTY, s.r.o., v likvidácii

Kpt. Pavlíka 702/27, 089 01 Svidník
+421 948 515404

Metal York, s.r.o.

Ševčenkova 4, 066 01 Humenné
+421 57 7757395

LABRE, s.r.o.

V. Clementisa 13, 917 01 Trnava
+421 905 644974

KOVIMEX spol. s r.o.

Roľníckej školy 3870, 945 01 Komárno
+421 35 7740803

FECUPRAL, spol. s r.o.

Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
+421 51 7562150

METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o.

Rudlovská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4710333

ŽP EKO QELET a.s.

Československej armády 1694, 036 01 Martin
+421 45 6762720

TMS International Košice s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
+421 55 6734677

DRUSUR, s.r.o.

Jána Jančeka 346/6, 034 01 Ružomberok
+421 44 4321041

KMGroup spol. s r.o.

Podnikateľská 8, 040 17 Košice
+421 55 7998364

BAĎURA, s.r.o.

Šenkvická 18, 902 01 Pezinok
+421 33 6453057

KOVPAP, s.r.o.

Sasinkova 8/598, 010 01 Žilina
+421 41 5625671

AJCOR RECYCLING, spol. s r.o.

Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
+421 35 7705341

AMARI BANERO s.r.o.

Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
+421 48 2297831

TEKOS, spol. s r.o.

Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky
+421 34 7722060

Loacker Recycling, s.r.o.

Cesta do Hanisky 11, 040 15 Košice
+421 55 7290326

ZBER SUROVÍN, spol. s r.o.

Majer 90, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4142949

FARMAX Slovakia, a.s.

Sartorisova 21, 821 08 Bratislava
+421 2 55425562

INGEMAR s.r.o.

železničná stanica, 903 01 Senec
+421 2 45923349

ROBUS s.r.o.

Trieda osloboditeľov 10/A, 963 01 Krupina
+421 45 5519294

FENEGA, s.r.o.

Mudroňova 36, 040 01 Košice
+421 55 6223105

SANER s.r.o.

Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok
+421 33 6413467

EKOBARD, a.s.

Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov
+421 54 4881329