Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Obrábanie kovov, kovoobrábanie, sústruženie, frézovanie, brúsenie, rezanie

Nájdených 506 firiem

MACHINING s.r.o.

Sasinkovo 318, 920 65 Sasinkovo
+421 33 7301715

Rübig Slovakia, s.r.o.

Západná 50, 971 01 Prievidza
+421 46 5460267

STEEL BUSINESS SERVICES, s.r.o.

Továrenská 2, 976 31 Vlkanová
+421 911 335181

METALURGIA TS plus, s.r.o.

Továrenská 4069/44, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4486711

Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR

Račianska 71, 832 59 Bratislava
+421 2 49246400

UDENCO s.r.o.

Novozámocká 67, 949 01 Nitra
+421 37 2333100

KNK zamac, výrobné družstvo

Huta 100/28, 976 55 Ľubietová
+421 48 4716827

AUTORENOVA PÁRAČKA a.s.

J. Bellu 66, 034 95 Likavka
+421 44 4304054

MASAM, s.r.o.

Hlavná ulica 1798/60A, 952 01 Vráble
+421 37 3214111

J.H.T. KOVOS, s.r.o.

Kukučínova 209, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4260765

PHS STROJÁRNE, a.s.

Priemyselná 38, 966 01 Hliník nad Hronom
+421 45 6783411

PREMAT, s.r.o.

Hollého 1356, 014 01 Bytča
+421 41 5523108

FERROPLAST SK s.r.o.

Banícka 2105/45, 902 01 Pezinok
+421 33 6400848

LEWO spol. s r.o.

Pestovateľská 4, 821 04 Bratislava
+421 2 43426613

HYKOZINK spol. s r.o.

Piešťanská 85, 922 07 Veľké Kostoľany
+421 905 304253

MIGAB s.r.o.

Boldocká 300, 903 01 Senec
+421 2 20200555

EUROSVIT, s.r.o.

Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové Zámky
+421 35 6400136

ADRA a partner s.r.o.

Helsinská 2632/2, 040 13 Košice
+421 905 903681

AEFES Truck System spol. s r.o.

Malobytčianska 1421, 014 01 Bytča
+421 908 705249

Hörle Wire s.r.o.

Dvorčianska 59/411, 949 05 Nitra
+421 37 6920400

ARES, s.r.o.

Lieskovská cesta 20/8088, 960 01 Zvolen
+421 45 5321697

UNIKOV, s.r.o., Levoča

Kežmarská cesta 62, 054 01 Levoča
+421 53 4510441

CUKOP, a.s.

Vlčkovce 46, 919 23 Vlčkovce
+421 33 5584507

Hyundai Steel Slovakia s.r.o.

Mobis ulica 417/1A, 013 02 Gbeľany
+421 41 5157702

STRIP, a.s. Košice

Pri Krásnej 4, 040 12 Košice
+421 55 7895121

FARM PROFI s.r.o.

Štefánikova 94, 900 01 Modra
+421 33 6472752

STEELKOV s.r.o.

Letná 40, 040 01 Košice
+421 55 7207012

PROMPT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Kukučínova 23, 040 01 Košice
+421 55 6230460

S.T.S. s.r.o. SLOVAKIA POPRAD

Nižná brána 983/12, 060 01 Kežmarok
+421 52 4522882

KOVODRUŽSTVO

Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
+421 2 43636261

AKADEMIK s.r.o.

Beckov 555, 916 38 Beckov
+421 918 429636

PEMEX, spol. s r.o.

Dedovec 1797/315, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4710195

STROJSTAV PLUS, s.r.o.

Strojnícka 11800/11, 080 06 Prešov
+421 51 7764280

Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá

Husitská cesta 247/4, 916 01 Stará Turá
+421 32 7763451

RENAR, s.r.o.

Nádražná 1699, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4440448

ENERGOCLIMA spol. s r.o.

Priemyselná 4, 921 01 Piešťany
+421 33 7621352

COMFERR s.r.o.

Čenkovce 312, 930 39 Čenkovce
+421 31 5692486

JHL - PRODUKT, s.r.o.

Súvoz 818, 911 01 Trenčín
+421 32 7437038

FINALTRADE, spol. s r.o.

Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 6016575

SC ZAMKON, s.r.o.

Železničný rad 24, 968 01 Nová Baňa
+421 45 6855190

TOPOS TOVARNÍKY, a.s.

Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky
+421 38 5356101

STAVIMEX Slovakia, a. s. v likvidácii

Bojnická 10, 831 02 Bratislava
+421 2 43294309

HUKOV spol. s r.o.

Pribinova 41, 960 01 Zvolen
+421 45 5333427

Delta - ML, s.r.o.

Podvysoká 383, 023 53 Podvysoká
+421 41 4346915

Watting, s.r.o.

Budovateľská 38, 080 01 Prešov
+421 51 7765831

CARAMETAL, spol. s r.o.

Štúrova 155, 949 01 Nitra
+421 37 7729065

A.I.I. Technické služby s.r.o.

Kopčianska 82/D, 851 01 Bratislava
+421 2 68205234

BMD METAL, spol. s r.o.

Rohovce 78, 930 30 Rohovce
+421 31 5598794

SCHILLER spol. s r.o.

Továrenská III/523, 984 01 Lučenec
+421 47 4331584

QTS SLOVAKIA, spol. s r.o.

Cintorínska 463, 952 01 Vráble
+421 37 7833222