PROMPT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Kukučínova 23

040 01, Košice

  • +421 55 6230460
www.prompt-ke.sk

Predmet činnosti firmy PROMPT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Export a import pracovných strojov a zariadení - nových, použitých a modernizovaných; výroba dielcov trieskovým obrábaním (frézovanie, vŕtanie, sústruženie) do veľkosti 1600x1250x1120 mm

Ďalšie informácie o firme PROMPT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

  • Ďalší telefón : +421 908 995958
  • IČO : 31698182
  • DIČ : SK2020489603
  • Počet zamestnancov : 2
  • Dátum vzniku : 23. Oct 1994
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy PROMPT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice