Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Vysoké pece, kuplové pece, kompletné zariadenia a súčasti

Nájdených 10 firiem

ISS projects, s.r.o.

Hraničná 2, 040 17 Košice
+421 55 7299227

KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.

Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava
+421 2 43333916

RMS, a.s. Košice

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
+421 55 6734357

IMET, a.s.

Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
+421 55 6780827

Miroslav Kopiar - KOVEL

Mierová 911, 908 72 Závod
+421 34 7749901

Dušan Kopko - STAVOKOP

Vyšný Žipov 93, 094 33 Vyšný Žipov
+421 905 381 430

Hutné montáže s.r.o.

Južná trieda 82, 040 01 Košice
+421 55 6807611, 6807680; +421 911 902053

L.S.M., spol. s r.o.

č.59, 900 24 Veľký Biel
+421 (02) 45916308

Vladimír Hanic - Iron Steel

Areál Poľnohospodárskeho družstva, 916 2 Podolie
+421 (032) 7794493