Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Rôzne montážne práce

Nájdených 121 firiem

STEEL BUSINESS SERVICES, s.r.o.

Továrenská 2, 976 31 Vlkanová
+421 911 335181

Mita, s.r.o.

Dunajská 3, 040 01 Košice
+421 55 6221585

UDENCO s.r.o.

Novozámocká 67, 949 01 Nitra
+421 37 2333100

Umelecké kováčstvo, s.r.o.

Dolná 119, 900 01 Modra
+421 903 809904

Fagus SK, s.r.o.

Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča
+421 41 3212512

MONTÁŽE Trenčín a.s.

Bratislavská 111, 911 05 Trenčín
+421 32 7446283

ADAMS TRADE a.s.

Bardejovská 98, 040 11 Košice
+421 55 7295611

TOPOS TOVARNÍKY, a.s.

Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky
+421 38 5356101

DS Martin, a.s.

Langsfeldova 1, 036 01 Martin
+421 43 4224130

Computer and Network Systems, spol. s r.o.

Sládkovičova 24, 934 01 Levice
+421 36 6315315

BIS Slovensko s.r.o.

Rovinka 590, 900 41 Rovinka
+421 2 45985205

Bogner Slovakia s.r.o.

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
+421 2 48203400

VARIAKOV a.s.

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
+421 55 6738003

Ryoka Global Europe s.r.o. v likvidácii

Dolné Hony 23, 949 01 Mlynárce
+421 37 7922420

KWD s.r.o.

Hronská 1, 960 01 Zvolen
+421 45 5320971

TOP TIN, s.r.o.

Hagarova 9, 834 02 Bratislava
+421 2 44883024

PC team spol. s r.o.

Lazovná 3, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4152492

EKOPRIM, s.r.o.

Strojnícka 17, 080 01 Prešov
+421 51 7480700

Samez, spol. s r.o.

26. novembra 1, 066 01 Humenné
+421 57 7752673

IPAS, a.s.

Pri cintoríne 5, 920 01 Hlohovec
+421 33 7320480

INTRAM spol. s r.o.

Bočná 92, 821 04 Bratislava
+421 2 43413871

SITEL s.r.o.

Zemplínska 6, 040 01 Košice
+421 55 6749960

Slavia Production Systems a.s.

Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva
+421 45 5203208

PPS Group a.s.

Tajovského 7, 962 12 Detva
+421 45 5219202

IZOTRANS, s.r.o.

Strojnícka 9, 080 06 Prešov
+421 51 7494670

ŠPORTSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o.

Hasičská 2, 971 01 Prievidza
+421 46 5426598

WLW group, s.r.o.

Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
+421 35 7777445

PMP Montex s.r.o.

Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
+421 2 32141825

Electro expert, s.r.o.

Námestie Vámberyho 53/9, 929 01 Dunajská Streda
+421 907 169824

M-Tec Slovakia, s.r.o.

Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 221 292104

ENCO, spol. s r.o.

Michalská 7, 811 01 Bratislava
+421 2 54435144

CEE production & sourcing s.r.o. „v likvidácii“

Hodruša - Hámre 1118, 966 61 Hodruša - Hámre
+421 6844327

FOR Clean, a.s.

Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany
+421 33 7989161

FRISOMAT, spol. s r.o.

Bočná 3, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6414670

SILVIA spol. s r.o.

Diakovská 1239/9A, 927 01 Šaľa
+421 31 7707922

QEL s.r.o.

Mičkova 24, 085 01 Bardejov
+421 54 4881161

EMTE-Company, s.r.o.

Teslova 16, 821 02 Bratislava
+421 2 44454680

UMAKOV, s.r.o.

Fričovce 309, 082 37 Fričovce
+421 51 7911491

EMERMONT, s.r.o.

Osloboditeľov 115/55, 013 41 Dolný Hričov
+421 910 671741

AMSET s.r.o.

Sliačska 2/D, 831 02 Bratislava
+421 2 44460444

INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS, s.r.o.

Sládkovičova 1224/69, 024 04 Kysucké Nové Mesto
+421 907 403434

KOVOMONT výrobno-obchodná spol. s r.o.

Vodná 23, 949 01 Nitra
+421 37 6503504

MCST, a.s.

Vajnorská 136, 832 61 Bratislava
+421 2 49203430

SAS Automotive s.r.o.

Opletalova 71, 841 07 Bratislava
+421 2 69293101

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište
+421 33 3213111

ELEKTRO VOMS, s.r.o.

Kamenná 8396/16C, 010 01 Žilina
+421 41 7641812

EMEL Zvolen, s.r.o.

M. R. Štefánika 62, 960 01 Zvolen
+421 45 5321726

FESI comp, s.r.o.

Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4411526

PALETA recykling, s r.o.

Cintorínska 410, 919 21 Zeleneč
+421 33 5541248

AIR TREND, s.r.o.

Mateja Bela 32, 921 01 Piešťany
+421 948 693191