Samez, spol. s r.o.

26. novembra 1

066 01, Humenné

  • +421 577752673
web.orange.sk

Predmet činnosti firmy Samez, spol. s r.o.

Predaj: elektrické vykurovacie káble a rohože; protimrazové ochrany; plynové a elektrické kotly a zásobníky vody; plynové kotly, zásobníky vody, slnečné kolektory; teplovodné podlahové vykurovanie; strešné odvodňovacie systémy z plastových žľabov a zvodov; centrálne vysávače; garážové brány domové, priemyselné, ploty a plotové brány; pohonné jednotky pre garážové a plotové brány, závory; elektroinštalácie, inštalácia bleskozvodov, servis elektrických zariadení, odborné prehliadky; kúrenárske a vodoinštalačné práce; správcovské služby; montáž a servis meracej a regulačnej techniky, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, termostatických ventillov, meračov tepla a vodomerov

Ďalšie informácie o firme Samez, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 271674
  • IČO : 36447765
  • DIČ : SK2020023412
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Samez, spol. s r.o.