Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Kovové budovy, obytné kontajnery, haly, sklady, prístrešky, fasády

Nájdených 503 firiem

ZAVA, spol. s r.o.

SNP 37, 972 47 Oslany
+421 46 5492313

Agrona, spol. s r.o.

Žitná 17, 010 01 Žilina
+421 41 7246950

POOL SERVIS, s.r.o.

Myslenická 1, 902 01 Pezinok
+421 905 324168

PROWIN, s.r.o.

Bratislavská 2789/110, 921 01 Piešťany
+421 33 7989938

Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb a.s.

Staré grunty 61, 841 04 Bratislava
+421 2 65423839

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630/214, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4882860

ALOBEX, s.r.o.

Prejtská 116/141, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 903 406856

Fagus SK, s.r.o.

Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča
+421 41 3212512

SLOVINTERNORM, spol. s r.o.

Staré Grunty 3526/130, 841 04 Bratislava
+421 2 55564479

COMFERR s.r.o.

Čenkovce 312, 930 39 Čenkovce
+421 31 5692486

FINALTRADE, spol. s r.o.

Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 6016575

NEUschwendtner, s.r.o.

Boriny 1528/35, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5525046

BRANYL s.r.o.

Janigova 21, 040 23 Košice
+421 55 6930264

BART STYLE, s.r.o.

Námestie slobody 4283/36B, 926 01 Sereď
+421 905 281914

Construction s.r.o.

Nadlice 64, 956 32 Nadlice
+421 38 5423280

ILMONT, spol. s r.o.

Ďulov dvor, Súbežná 75, 945 01 Komárno
+421 35 7705891

BOBELL, s.r.o.

Liptovská Osada 200, 034 73 Liptovská Osada
+421 44 4314980

ERESQ, s.r.o.

Palackého 4, 811 02 Bratislava
+421 2 54433391

MONT IRP s.r.o.

Oceliarska 2, 010 01 Žilina
+421 41 5557711

GINDL - AM, s.r.o.

Jegorovova 37, 974 11 Banská Bystrica
+421 48 4142304

A.T.S. - Automatik - Tür - Systeme Nitra, spol. s r.o.

Dvorčianska 72, 949 01 Nitra
+421 37 6517161

KOMEKO s.r.o. Stará Ľubovňa

Továrenská 19, 064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 4369619

KERZAM, s.r.o.

Modranská cesta 533/4, 900 86 Budmerice
+421 33 6448686

SMZ Kunová Teplica, s.r.o.

Kunova Teplica 197, 049 33 Kunova Teplica
+421 58 7931732

SUZAR, spol. s r.o.

Považany 441, 916 26 Považany
+421 903 256242

Čajkov a.s.

Niklová huta, 926 01 Sereď
+421 31 7898581

AGOPRO, s.r.o.

Gemerská 3, 040 11 Košice
+421 55 6442310

SVIFT CONSTRUCT, spol. s r.o.

Okružná cesta 94, 945 01 Komárno
+421 35 7710202

UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.

Priemyselná 9, 971 01 Prievidza
+421 46 5423381

TRIO TEAM, spol. s r.o.

Gessayova 37, 851 03 Bratislava
+421 2 43633633

SYMPEX spol. s r.o.

Nobelovo námestie 1, 851 01 Bratislava
+421 2 63453931

REKORD, spol. s r.o.

Coburgova 84, 917 02 Trnava
+421 33 5344451

UNICOM DESIGN, spol. s r.o.

Murgašova 2, 949 01 Nitra
+421 37 7722003

AXES, s.r.o.

Slobody 632, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 3810994

ZAP Modra spol. s r.o.

Nádražná 76, 900 81 Šenkvice
+421 33 6496300

D & D STUDIO s.r.o.

Súkennícka 8, 821 09 Bratislava
+421 2 53413568

Hutní montáže a.s. - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
+421 6 92097194

DA Servis, s.r.o.

Svätoplukova 1734, 020 01 Púchov
+421 42 4634990

EKOSYS spol. s r.o. Sečovce

Kollárova 4, 078 01 Sečovce
+421 56 6782548

SILOMETAL spol. s r.o.

Kollárova 4, 078 01 Sečovce
+421 56 6670130

METICON, a.s.

Osloboditeľov 4, 976 67 Závadka nad Hronom
+421 48 6198971

FINSKKA, s.r.o.

Kubranská 60, 911 01 Trenčín
+421 32 7430569

M-Tec Slovakia, s.r.o.

Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 221 292104

ALU STABRO spol. s r.o.

Cesta na Červený most 1, 811 05 Bratislava
+421 2 55424849

SLÁDEK a syn, s.r.o.

Námestie slobody 1900/64, 020 01 Púchov
+421 42 4633295

ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka

Seredská 247/4012, 917 05 Trnava
+421 33 2850725

mmcité2 s.r.o.

Brnianska 2, 911 01 Trenčín
+421 32 6402427

KOVOMONT BM s.r.o.

Záhradnícka 1135, 958 01 Partizánske
+421 38 7498909

EUROFIMA, s.r.o.

Priemyselná 9058/6, 907 01 Myjava
+421 34 6941141

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
+421 2 32623510