Hutní montáže a.s. - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Kominárska 2, 4

832 03, Bratislava

  • +421 6 92097194
www.hutni-montaze.cz

Predmet činnosti firmy Hutní montáže a.s. - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Montáže oceľových konštrukcií, montáže technologických zariadení; výroba oceľových konštrukcií a technologických zariadení; prenájom žeriavov

Ďalšie informácie o firme Hutní montáže a.s. - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

  • Ďalší telefón : +421 2 55563106
  • IČO : 30808430
  • DIČ : SK2020336857
  • Počet zamestnancov : 200
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992