Čajkov a.s.

Niklová huta

926 01, Sereď

  • +421 31 7898581
www.cajkov.sk

Predmet činnosti firmy Čajkov a.s.

Výroba tlakových nádob, kotlov, oceľových konštrukcií, hydronických zariadení, nádrží na pohonné hmoty, elektrorozvádzačov; montáže a opravy plynových zariadení, tlakových zariadení, kotlov, elektrozariadení, zariadení pre jadrovú energetiku; vykonávanie bytových a občianskych stavieb; vykonávanie inžinierskych sietí

Ďalšie informácie o firme Čajkov a.s.

  • Ďalší telefón : +421 31 7896205
  • IČO : 00587826
  • DIČ : SK2020371683
  • Dátum vzniku : 07. Aug 1990
  • Výrobca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno