Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Kovové hadice a ohybné trúbky

Nájdených 113 firiem

Miloslav Hrabina

Gen. Hrušky 1214/24, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
+421 602544474

UNIMONT - VMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 2630/214, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4882860

UNITERM-TEAM, spol. s r.o.

Dlhá 75, 010 09 Žilina
+421 41 5505558

VZDUCHO s.r.o.

Nobelova 34, 836 05 Bratislava
+421 2 44640134

DIALOGUE s.r.o.

Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany
+421 33 7744220

UNIMAT spol. s r.o.

J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
+421 46 5411246

SAMPLUS s.r.o.

Stará Vajnorská 6, 831 04 Bratislava
+421 2 44452506

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 2266, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5862502

Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.

Donská 1, 058 01 Poprad
+421 52 7880321

FEZAKO, s.r.o.

Budovateľská 55, 080 01 Prešov
+421 51 7495010

CREDO - TRADE spol. s r.o.

Ružová 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7711301

ZOP plus, s.r.o.

Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
+421 38 5424502

Kludi Myjava, s.r.o.

Brezovská 459/7, 907 01 Myjava
+421 34 6540161

BTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o.

Hradská 1/A, 821 07 Bratislava
+421 2 40200911

Metalflex, s.r.o.

Stránska 2, 974 11 Banská Bystrica
+421 48 4145201

KEREKO s.r.o.

Považské Podhradie 1313, 017 04 Považská Bystrica
+421 42 4340198

Grabo spol. s r.o.

Vrakunská cesta 22, 821 06 Bratislava
+421 2 43634234

KOPOS Slovakia, s.r.o.

Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
+421 2 55410711

BCF EUROPE s.r.o.

Novozámocká cesta 2509/83, 946 51 Nesvady
+421 35 7692816

ŠMEK, s.r.o.

Továrenská 1, 974 07 Vlkanová
+421 48 4188208

Scheuch s.r.o.

Teplárenská 1, 971 01 Prievidza
+421 46 5120610

AIRPRO s.r.o. v likvidácii

Údernícka 5, 851 01 Bratislava
+421 905 63535911

HYDRATECH s.r.o.

Zoltána Kodálya 764/37, 924 01 Galanta
+421 31 7804246

TZB Global, s.r.o.

Vadonská 183/33, 825 21 Malá Mača
+421 31 7884801

Witzenmann Slovakia, spol. s r.o.

Továrenská 1, 976 31 Vlkanová
+421 48 4711000

AQUASAM, s.r.o.

Komenského 302/1, 907 01 Myjava
+421 34 6540341

POTRUBIE, a.s.

Mládežnícka 2, 040 15 Košice
+421 55 6842246

TINRON, s.r.o.

Nová 5, 902 03 Pezinok
+421 33 6404456

IMOS-Systemair, a. s.

Kalinkovo 371, 900 43 Kalinkovo
+421 2 40203112

HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.

Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom
+421 43 4388188

KNOMI Martin, spol. s r.o.

Na Bystričku 14, 036 01 Martin
+421 43 4237798

SILOwelding s.r.o.

Tehelná 64, 093 03 Vranov nad Topľou
+421 57 4422311

KLIMATECH s.r.o.

Vajanského 58, 921 01 Piešťany
+421 33 7741123

VT-HADICE & PLAST s.r.o.

Stavbárov 1, 071 01 Michalovce
+421 56 6432743

KOHAFLEX spol. s r.o.

Majerská cesta 57, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4146918

RONDOM Z a Z s.r.o.

Cementárenská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4726333

C.C.S., s.r.o.

Vranovská 75, 080 06 Prešov
+421 51 7765606

AMERON, s.r.o.

Zlatnícka dolina 7251, 909 01 Skalica
+421 905 726 240

Kovimport spol.s r.o.

Drieňová 15 , 821 01 Bratislava
+421 904 198823; 0911 198824

Anton Vodička

Na Skalke 560, 029 01 Nižná
+421 948 510 941

TOMA - hutný materiál, s.r.o.

Hronská 4, 934 01 Levice
+421 36 6227867

Miroslav Jurák - AUTOTECH

Novozámocná 162, 949 05 Nitra
+421 37 6515606

Emil Česnek - T E R M O T E S T

Zavarská 9, 917 01 Trnava
+421 33 5350251

Hydramont s.r.o.

Meňhartka 17, 909 01 Skalica
+421 903 441596

Miroslav Kadlečík - KAMMIKO, obchod - služby

Čáčov 138, 905 01 Senica nad Myjavou
+421 903 722580

INSTALA - Center spol. s r.o.

Múzejná 2, 924 01 Dunajská Streda
+421 31 5522927

Buček - CNC OBRÁBANIE s.r.o

Zbehy 188, 951 42 Zbehy
+421 903 949981

MAFA - BARTOŠ s.r.o.

Košeca 251, 018 64 Košeca
+421 42 4468240

Manfred Reiner Röhren - und Stahlhandel GmbH,organizačná zložka

Tisovská cesta 21 , 977 01 Brezno
+421 48 6112103

ABC Office, in., s.r.o.

Langsfeldova 555/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 903 211 754