Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Ferozliatiny

Nájdených 30 firiem

AIR TRADING, s.r.o.

Námestie mieru 256/10, 908 51 Holíč
+421 34 6682818

Böhler - Uddeholm SLOVAKIA, s.r.o.

Čsl. armáday 5622/5, 036 01 Martin
+421 43 4212021

OFZ, a.s.

Istebné, 027 53 Istebné
+421 43 5804111

STEELINVEST, s.r.o.

Pražská 2, 040 11 Košice
+421 55 7298017

D.R.Z. s.r.o.

Námestie Ľ. Štúra 3/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 38 7602214

KOVIMEX spol. s r.o.

Roľníckej školy 3870, 945 01 Komárno
+421 35 7740803

BÚRAN, s.r.o.

Štúrova 99, 949 01 Nitra
+421 37 7419095

MEDIUM Trade, spoločnosť s ručením obmedzeným

Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
+421 51 7723758

PROMET SLOVAKIA, s.r.o.

Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5864808

KOLBE, s.r.o.

Čajakova 1, 040 01 Košice
+421 903 496587

MR Trading, a.s.

Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava
+421 2 50207010

MIREMI s.r.o.

Murániho 11, 949 11 Nitra
+421 908 384950

SLOVENERGO spol. s r.o.

Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava
+421 2 50207111

BRIDGE - EU, s.r.o.

Prakovce 15, 055 62 Prakovce
+421 53 4799382

STAPPERT SLOVENSKO a. s.

Šimonovská 37, 972 71 Nováky
+421 46 5183420

FK INVEST KOŠICE a.s.

Bellova 3, 040 01 Košice
+421 55 7295371

STS METALKOV spol. s r.o.

Buzica 222, 044 73 Buzica
+421 55 4604796

ITALINOX Slovakia, s.r.o.

Svornosti 100, 820 11 Bratislava
+421 2 40203300

Tehelňa STOVA, spol. s r.o.

Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4172777

NORDSTAHL spol. s r.o.

Mudroňova 59, 811 03 Bratislava
+421 2 59206000

OSTPOL Lučenec, s.r.o. v likvidácii

Gemerská cesta 5, 984 01 Lučenec
+421 47 4320551

KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.

Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5832201

VARmet, s.r.o.

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
+421 41 7235501

R & S SLOVAKIA, s.r.o.

Haanova 12, 851 04 Bratislava
+421 2 67209060

Segametal Engineering s.r.o.

Višňová 39, 900 45 Malinovo
+421 2 45951170

JURTIME s. r. o.

Železničná 354, 905 01 Senica
+421 903 257644

UNICOM DEMAT s.r.o.

Murgašova 2, 949 01 Nitra
+421 37 7722 003

KOVOR s.r.o.

Šulekovská 16, 926 01 Sereď
+421 905 330 493

KOVODRUŽSTVO, družstvo

Galvaniho 6, 821 01 Bratislava 2
+421 2 43422880

X Point s.r.o.

Páterová 69, 048 01 Rožňava
+421 907 279 277