MR Trading, a.s.

Ružová dolina 10

820 05, Bratislava

  • +421 2 50207010
www.mrtrading.sk

Predmet činnosti firmy MR Trading, a.s.

Veľkoobchod s farebnými kovmi a surovinami (hliník a bauxit, kysličník hlinitý, hydroxid hlinitý, hliníkové polotovary, meď a medené zliatiny, kremík, horčík, kobalt, nikel, zinok, zinková beloba); ferozliatinami; uhlíkatými materiálmi (anódová hmota, elektródová pasta); železom, uhlím, koksom, železnými ingotmi, oceľovými plechmi a polotovarmi; magnezitickými surovinami, mastencom, kalcinovaným magnezitom, páleným magnezitom, bentonitom

Ďalšie informácie o firme MR Trading, a.s.

  • IČO : 17329680
  • DIČ : SK2020290635
  • Počet zamestnancov : 13
  • Dátum vzniku : 19. Jul 1991
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno

Klasifikácia a odbory firmy MR Trading, a.s.