Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Kovové tesnenia, tesniace krúžky, upchávky, tesniace materiály

Nájdených 98 firiem

Essentra Components s.r.o.

Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
+421 2 21291111

UNI Servis Slovensko, s.r.o. v likvidácii

Družstevná 17, 080 01 Prešov
+421 51 7721492

BRAMMER Slovakia, s.r.o.

Bánovská cesta 13, 001 01 Žilina
+421 41 4 16296

IMP KONTAKT, spol. s r.o.

Ferdiša Kostku 1, 841 05 Bratislava
+421 2 60202070

FLUIDTECHNIK TECHNOLOGY s.r.o.

M. Čulena 11, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4143844

SIMEX-Agro, spol. s r.o.

Kostolné Kračany 220, 930 03 Kostolné Kračany
+421 31 5523327

INŠTALMONT IN, s.r.o.

1. mája 98/30, 901 01 Malacky
+421 34 7723192

AFINIS Group s.r.o.

Žitná 1, 831 06 Bratislava
+421 2 49104820

Giacomini Slovakia s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
+421 41 7665523

AQUAGAS, spol. s r.o.

Hurbanova 15, 921 01 Piešťany
+421 33 7732351

EZV, spol. s r.o.

Kuzmányho 2, 080 01 Prešov
+421 51 7732046

PO BEARINGS s.r.o.

Masarykova 22, 080 01 Prešov
+421 51 7495086

POLNA corp., s.r.o.

Framborská 18, 010 01 Žilina
+421 41 5620106

RIVET s.r.o.

Žabinská 18, 911 05 Trenčín
+421 32 6402480

MAZTECH PLUS, spol. s r.o.

Hraničná 19, 919 01 Nitra
+421 37 7414407

ARMATÚRY GROUP, s.r.o.

Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
+421 41 7077777

EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.

Mikovíniho 2, 917 01 Trnava
+421 33 5512648

KOVOMAT, s.r.o.

A. Kmeťa 38, 036 01 Martin
+421 43 4221475

Schwer Fittings, s.r.o.

Kollárova 90, 036 01 Martin
+421 43 4007555

Technosam s.r.o.

Edisonova 14, 821 04 Bratislava
+421 2 43413585

OZ Slovakia, s.r.o.

Viničná 5, 962 71 Dudince
+421 45 5400927

INOVATION Slovakia, s.r.o.

Budovateľská 63, 080 01 Prešov
+421 51 7733031

FERKUS COMPANY SLOVAKIA, s.r.o.

Márie Medveďovej 17, 851 04 Bratislava
+421 2 55577473

PSK Metal, s.r.o.

Paulínska 20, 917 01 Trnava
+421 33 5511558

ARMOS, s r.o.

Strojnícka 16, 821 05 Bratislava
+421 2 43635248

HUMIN, s.r.o.

Mierová 79, 066 01 Humenné
+421 57 7784715

SHS Building s.r.o.

Detvianska 18, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6424150

Samson company s.r.o.

Biela 9, 949 01 Nitra
+421 37 6654674

C. B. K. spol. s r.o

Štrková 27/606, 010 01 Žilina
+421 41 7234602

MICRO JUNTAS SK, s.r.o.

Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4410793

DOS - TRADING spol. s r.o.

Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4161316

AE Trade s.r.o. v likvidácii

, 04 01 Košice
+421 55 6337799

BELT & AT, s.r.o.

Devätinová 54, 821 06 Bratislava
+421 2 45524444

ANITRAM EXPOS s.r.o.

Podunajská 25, 821 06 Bratislava
+421 2 45241003

AWM Slovakia, s.r.o.

Rampová 4, 040 01 Košice
+421 55 7289663

DEA, spol. s r.o.

Jurigovo námestie 7, 841 05 Bratislava
+421 2 65427862

BABICA s.r.o.

M. R. Štefánika 126/443, 911 01 Trenčín
+421 32 7436810

ROSNIČKA - drevopredaj, s.r.o.

Odborárska 52, 831 02 Bratislava
+421 2 44459752

DIMER SLOVAKIA, s.r.o.

Teplárenská 17, 971 01 Prievidza
+421 46 5430207

BEST SLOVAKIA s.r.o.

Bratislavská 117, 010 01 Žilina
+421 41 5640173

REMONTA, spol. s r.o.

SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina
+421 45 5394064

RMR Slovensko, s.r.o.

Osloboditeľov 115, 066 01 Humenné
+421 57 7752248

FRABIZ, s.r.o.

Partizánska 3848, 058 01 Poprad
+421 903 612375

INTERČERPADLO BB, spol. s r.o.

Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4123387

SAPHO, s.r.o.

Necpalská 36, 971 01 Prievidza
+421 46 5403296

STAVTEES, s.r.o.

Geologická 21, 821 08 Bratislava
+421 2 45247037

TENZA Slovakia, spol. s r.o.

Chrenovská 14, 949 01 Nitra
+421 37 7729831

WITTEX plus, s.r.o.

Piešťanská cesta 87, 922 07 Veľké Kostoľany
+421 33 7719074

CHESTREAL PROGRESS a. s.

Lichnerova 38, 903 01 Senec
+421 904 615091

CHESTREAL a.s.

Mierové námestie 2, 903 01 Senec
+421 2 45648671