Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Plniace stroje a zariadenia pre vysoké pece, kuplové pece, dopravníky, vozíky

Zobraziť len kraj

Nájdených 3 firiem

VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s.

Južná trieda 95, 040 01 Košice
+421 55 6834181

KBM, s.r.o.

Žitná 13, 010 01 Žilina
+421 41 7070311

IMET, a.s.

Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
+421 55 6780827