Doprava

Inžinierstvo pre dopravné zariadenia

Nájdených 552 firiem

SUDOP Košice a.s.

Žriedlová 1, 040 01 Košice
+421 55 6221211

CAR Technology, spol. s r.o.

Vilová 2, 851 01 Bratislava
+421 2 63531204

KWD s.r.o.

Hronská 1, 960 01 Zvolen
+421 45 5320971

AEROSPOOL, spol. s r.o.

Letisková 10, 971 03 Prievidza
+421 46 5183200

HTS Spedition, s.r.o.

Colnícka 33/A, 851 10 Bratislava
+421 917 340210

CD Engineering, s.r.o.

Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5570981

SHIPTECH s.r.o.

Most pri Bratislave 548, 900 46 Most pri Bratislave
+421 903 247170

BLUE LINE EXPRES s.r.o.

Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
+421 56 6281934

MERWEDE DESIGN, s.r.o.

Práce 6, 945 01 Komárno
+421 35 7705960

ŽOS - VÝVOJ, s.r.o.

Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
+421 43 4205111

DATELS, s.r.o.

Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava
+421 2 44634681

Danube Marine Consulting, spol. s r.o.

Kuklovská 11, 841 05 Bratislava
+421 905 627230

Žilina Invest, s.r.o.

Námestie obetí komunizmu 1, 010 31 Žilina
+421 41 5623194

Aveo Design Group, s.r.o.

Južná trieda 46, 040 01 Košice
+421 55 6428077

IPM ENGINEERING, s.r.o.

Sokolská 12, 960 01 Zvolen
+421 45 5366078

AKTUÁL, spol. s r.o.

P. Pázmánya 3, 927 01 Šaľa
+421 31 7715112

NACHARBEIT GALLRAPP SK s.r.o.

Zavarská 10/H, 917 01 Trnava
+421 33 5341461

ONION group, s.r.o.

Cyprichova 2488/84, 831 53 Bratislava
+421 911 767409

VÝVOJ Martin, a.s.

Komenského 19, 036 01 Martin
+421 43 4208111

Slovenský Lloyd, spol. s r.o.

Pribinova 24, 812 05 Bratislava
+421 2 53414340

Ing. Milan Paulík Unimat Nitra

Levická 5, 949 01 Nitra
+421 37 6536971, 6536972; +421 903 580040

Štefan Brindza ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA EVS

Hlboká 57, 949 01 Nitra
+421 908 748158

TEDOSS, s.r.o.

Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5514916, 5514917

Ing. arch. Peter Odnoga A5 ATELIER

Pekárska 11, 917 01 Trnava
+421 33 5501725

Ing. Juraj Pavlis STAVIKON

Nitrianska 5, 921 01 Piešťany
+421 33 7729039

Ing. Jaroslav Kainar - DOPYT

Nábrežná 3, 911 01 Trenčín
+421 31 7441511; +421 903 473342

Ing. Jozef Beladič - Florabel

Čachtická 1/A, 831 06 Bratislava 35
+421 2 44881313

Mestský investorský útvar, s.r.o.

Na Priekope 17, 010 0 Žilina
+421 41 5643246

Daniel Čekan

Kendice 96, 082 01 Kendice
+421 907 469744

Vladimír Komárňanský

Cabajská 25, 949 01 Nitra
+421 905 606935

Ing. Milan Blažej SAUNA - CENTRUM

Hurbanova 143, 019 01 Ilava
+421 42 4466104

CANABA spol,s.r.o.

Grösslingova 10, 811 0 Bratislava 1
+421 42 4466104

Ján Kováč REMAKO

Mierová 174, 821 08 Bratislava 2
+421 2 43191257

Eva Kupčová

Obrancov mieru 314, 059 34 Spišská Teplica
+421 52 7738339; +421 907 923168

Jaromír Miláček - TELKARO

Mlynské nivy 61, 821 09 Bratislava 2
+421 2 53417626

Ing. Vojtech Binder- G E O Z N A L

László Amadea 36, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5522834

Marián Ravasz Ing. arch.- architekt

Ružový háj 1352/4, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5524663

Arpád Seszták ELPROJEKT

Česká 244/12, 924 00 Galanta
+421 31 7805141

Fridrich Buzáš MONT-INŠTALA

Rastislavova 25, 951 41 Lužianky
+421 37 7783145

Ing. Vladimír Osadský ELKROS

Tribečská 8, 949 01 Nitra
+421 37 7414621

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 47 Nitra
+421 37 6920500, 6920516

Pavol Harvan Termoprojekt

Vodná 18, 949 01 Nitra
+421 37 6554203, 6554204, 6554204

Ing.Silvester Kovács - THERMOPOL GALANTA

29.augusta 16, 924 00 Galanta
+421 31 7806676, 7802514; +421 903 455999

Ing. Rudolf Emanuel EMANUEL BUILDING SOCIETY /EBS/

Jurkovičova 19, 949 01 Nitra
+421 37 7733191

MOREZ s.r.o.

Novozámocká 89, 949 05 Nitra
+421 37 6556556

Ing. Ľudovít Mórocz MAVIS

Lúky 1316, 952 01 Vráble
+421 37 7832654

ENERGYR NITRA, s.r.o.

Mostná 15, 949 01 Nitra
+421 37 6580431, 6580432

Jiří Púš ZÁHRADKA

Kopanická 33, 949 07 Nitra
+421 903 437431

Ing. Ján Ilavský inžiniersko-projektová kancelária

Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra
+421 905 432736

Gabriel Mészároš - GAMES

Mariánska 12, 949 01 Nitra
+421 905 664365