Jaromír Miláček - TELKARO

Mlynské nivy 61

821 09, Bratislava 2

  • +421 2 53417626

Predmet činnosti firmy Jaromír Miláček - TELKARO

Výroba, montáž, servis, oprava, projekcia, realizácia, návrhy, kalkulácia: televízne káblové rozvody v rodinných domoch, bytových domoch

Ďalšie informácie o firme Jaromír Miláček - TELKARO

  • IČO : 17391211