Mestský investorský útvar, s.r.o.

Na Priekope 17

010 0, Žilina

  • +421 41 5643246